نمونه کارهای گروه معماری مهندس متینه درویشیان

بخشی از پروژه های انجام شده توسط گروه معماری خانم مهندس متینه درویشیان به شرح زیر می باشد. البته شما می توانید با هماهنگی قبلی و تعیین زمان ملاقات حضوری، تعداد بیشتری از نمونه کارهای انجام شده توسط تیم ما را مشاهده نمایید.

پروژه کارفرمای گرامی جناب آقای رستملو

طراحی ویلا به سبک آمریکای جنوبی