فیلم

ما از مراحل اجرا طراحی و پروژه ها فیلم می گیریم و آن را با شما به اشتراک می گذاریم.

طراحی داخلی ویلا

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

طراحی شهرک

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

طراحی داخلی ویلا

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

طراحی ویلا

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

نظر کارفرما

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

نازک کاری ویلا

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

نظارت بر ساخت

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

ساخت ویلا

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

نظارت بر پروژه ها

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

بازدید زمین ویلا

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

بتن ریزی ویلا

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

طراحی داخلی ویلا

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

نظارت بر اجرا

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

ساخت ویلا لوکس

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

معماری داخلی

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

معماری ویلا

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

طراحی ویلا لاکچری

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

طراحی ویلا لوکس

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

طراحی ویلا کلاسیک

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

طراحی ویلا مدرن

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

طراحی و ساخت ویلا

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

طراحی و اجرا ویلا

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

محوطه سازی ویلا

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید

طراحی ویلا

گروه معماری متینه درویشیان


ما را در آپارات دنبال کنید